Politica confidentialitate

Pasul 1.

Prelucrare date

Prelucram datele cu caracter personal in mod legal, echitabil si transparent in raport cu persoana vizata.
Colectam datele cu un scop bine determinat, explicit si legitim si nu prelucram ulterior aceste date intr-un mod incompatibil cu acest scop.
Nu va vom solicita decat strict datele de care avem nevoie in raport cu scopurile in care le prelucram
Luam toate masurile necesare pentru a ne asigura ca datele cu caracter personal care sunt inexacte, avand in vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt sterse din evidentele noastre sau rectificate fara intarziere.
Luam toate masurile tehnice si organizatorice astfel incat datele sa fie pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate aceste date.
Luam toate masurile tehnice si organizatorice pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale a acestora.

Pasul 2.

Ce fel de date colectam 

Colectam de la Dvs. date cu caracter personal in urmatoarele moduri:
Direct de la dvs. (persoana vizata) sau prin intermediul site-ului web www.feelters.ro – formularul de contact. Datele cu caracter personal pe care le solicitam sunt : numele si prenumele, numarul de telefon si adresa de e-mail, adresa de domiciliu.
De la un alt operator, in scopul indeplinirii unor obligatii contractuale. Datele cu caracter personal ar putea fi : Numele si prenumele, adresa de e-mail, numarul de telefon, CNP, serie si numar document de identitate, adresa de domiciliu.

Pasul 3.

Temeiul in baza caruia prelucram datele

Prelucrarea datelor este realizata Conform Regulamentului General Privind Protectia Datelor, art.6 – Legalitatea prelucrarii, punctele b) si c) :
prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine operatorului

Pasul 4. 

Durata pastrarii datelor

Vom stoca informațiile dvs. atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât timp cât este necesar.
Cu excepția situației în care legea prevede altfel, de regulă vom pastra datele dvs. pe perioada existenței unui contract în baza caruia prelucram aceste date, plus o perioadă de cinci ani de la încetarea acestuia.
Dupa prelucrarea datelor cu caracter personal, cele care nu ne mai sunt necesare sunt sterse imediat din toate evidentele noastre, conform procedurilor interne.
Nu prelucram si nu transmitem aceste date niciunei alte entitati, fara acordul Persoanei Vizate/Operatorului, si fara un motiv legitim prevazut de lege, de Regulamentul General privind Protectia Datelor sau de dreptul Uniunii Europene.

Pasul 5. 

Cum protejam datele

In vederea protejarii datelor cu caracter personal, sunt implementate masurile tehnice si organizatorice de securitate necesare (sisteme de operare cu licenta, programe antivirus, servicii IT care respecta prevederile GDPR, proceduri interne).
Datele cu caracter personal pe care le prelucram sunt supuse unor proceduri interne stricte, astfel incat sa ne asiguram ca acestea sunt protejate impotriva oricaror brese de securitate.
Analizam si imbunatatim in mod constant masurile pe care le-am adoptat pentru protecția datelor dvs. cu caracter personal impotriva oricarui acces neautorizat, pierdere accidentala, dezvaluire sau distrugere.
Ne asiguram ca toti partenerii carora le furnizam, in anumite circumstante, date cu caracter personal in vederea indeplinirii obligatiilor noastre contractuale, respecta prevederile Regulamentului General Privind Protectia Datelor.